Over ons

Gemeenschapscentrum Vuslat

Het gemeenschapscentrum Vuslat is een educatieve, liefdadige, sociale en culturele organisatie die activiteiten organiseert om kinderen, jongeren en volwassenen persoonlijke, sociale en culturele competenties bij te brengen en de participatie aan de samenleving te stimuleren, evenals liefdadigheidsprojecten opzet om behoeftigen te helpen.

Het woordje Vuslat kunnen we naar het Nederlands vertalen als, “samenkomen, elkaar vinden”. Deze naam verwijst naar de hoofdfunctie van de vereniging, nl. het creëren van een ruimte waar personen van diverse gemeenschappen elkaar kunnen treffen. Tot nu toe is het immers voornamelijk zo geweest dat de verschillende gemeenschappen langs elkaar heen leefden en elkaar moeilijk in een gemeenschappelijk punt konden vinden. En met zulke activiteiten probeert Vuslat daar een verandering in te brengen.

De bestuurders van Vuslat zijn Turkse Belgen van de 2de-3de generatie die hun Turkse achtergrond als een meerwaarde zien, terwijl ze tegelijkertijd de plaatselijke cultuur aannemen en ernaar streven om door een synthese van beide culturen een ontmoetingsplatform te vormen voor personen van alle gemeenschappen in België. Dit gemeenschapscentrum is dus voor iedereen toegankelijk en vormt een brug tussen de verschillende culturen en gemeenschappen.

Vuslat is een vereniging die tracht om de socio-culturele behoeften van haar leden te vervullen en baseert haar projecten op twee belangrijke punten, nl. het bevorderen van de sociale cohesie en stimuleren tot integratie van de leden in de maatschappij. Door middel van dialoog en samenwerking promoot Vuslat het wederzijds begrip tussen de verschillende culturen en levert een actieve bijdrage aan de sociale cohesie in de samenleving door vriendschapsbanden te creëren.

Anderzijds levert het centrum ook een positieve bijdrage aan het kleurrijk samenleven door het organiseren van een brede waaier aan culturele en sociale activiteiten, die de vriendschap tussen delokale gemeenschappen zal versterken, zoals ´cultuuravonden´ en ´Ladies coffee nights´, Kinder- en cultuurfestival, enz.

Verder voorziet Vuslat een verscheidenheid aan educatieve diensten voor studenten, zoals huiswerkbegeleiding maar ook lessen met betrekking tot kunst, muziek en sport, en diverse vormingsactiviteiten voor volwassenen. Het uitgangspunt is het stimuleren van de bewustwording van universele normen, waarden en mogelijkheden, alsook bijdragen aan de ontwikkeling van de sociale vaardigheden van de deelnemers.

Door sociale verantwoordelijkheidsacties op te zetten, probeert Vuslat om samen met haar leden een bijdrage te leveren aan de aanpak van dergelijke problemen in zowel eigen omgeving, als in andere landen. Buiten de georganiseerde evenementen en activiteiten kan men ten allen tijden in Vuslat terecht voor een drankje en een gezellig gesprek met vrienden in de cafetaria of een leesmoment in de bibliotheek.