Liefdadigheidsactiviteiten

Sociale verantwoordelijkheidsacties

Vuslat helpt de behoeftigen via de organisatie van sociale verantwoordelijkheidsacties. Het doel hiervan is om met elke vorm van steun binnen onze mogelijkheden behoeftige mensen in binnen- en buitenland, zoals de armen, daklozen, alleenstaanden, zieken, wezen, en zij die getroffen zijn door natuurrampen, zoals aardbevingen, overstromingen, brand, enz. te helpen.
Met deze acties willen we een bijdrage leveren aan het verbeteren van het sociaal-economische niveau in de samenleving. We streven er eveneens naar om onze leden te stimuleren om meer begaan te zijn met behoeftige mensen en hun gevoelens van sociale verantwoordelijkheid en solidariteit te versterken. 

 

Activiteiten ten voordele van behoeftigen


Hiervoor organiseert Vuslat evenementen ten voordele van behoeftigen, zoals een benefietverkoop of een liefdadigheidsdiner. Daarnaast hebben we ook spaarpotjes die we uitdelen aan onze leden en de inhoud ervan aan armen bezorgen wanneer ze gevuld zijn. We hebben nog campagnes, waarbij men donaties kan doen om armen in een derdewereldland te helpen. Tijdens de periode van het offerfeest delen we enveloppes uit waarin men een bepaald bedrag kan doneren voor het schenken van een schaap in een arm land. Deze dieren worden in die landen geslacht en het vlees wordt uitgedeeld aan de plaatselijke arme bevolking. Het gemeenschapscentrum Vuslat draagt op deze manier haar steentje bij aan de aanpak van problemen die de mensheid treffen, zoals armoede, natuurrrampen, gezondheids- en milieubedreigingen enz.