Op 7 en 21 november 2014 is er door Pedagoog Hacer Yalcin lezingen gehouden over geestelijke en lichamelijke ontwikkelingen bij puberende kinderen. Daarbij is de nadruk gelegd op het onderhouden van goede communicatie van de ouders met hun kinderen en de school. De lezingen in Vuslat Mol hebben elk ongeveer 20 moeders getrokken. Het is de bedoeling om met dit soort programma’s ouderparticipatie te bevorderen.