Bezoek aan de tentoonstelling ‘Islam: dit is ook onze geschiedenis’

Samen met afdeling Leopoldsburg/Hechtel-Eksel van VTBKultuur brachten de leden van afdeling Beringen een bezoek aan de expo ‘Islam: dit is ook onze geschiedenis’ in Brussel. Op 11 november verkenden ze deze educatieve tentoonstelling.

Deze tentoonstelling toont niet alleen dat de christelijke en islamitische beschavingen aan eenzelfde geestelijke en intellectuele stam zijn ontsproten (de erfenis van de Abrahamitische religies), maar ook dat hun contacten, hoe conflictueus soms ook, elkaar niettemin wederzijds hebben beïnvloed en verrijkt. Het gaat dus wel degelijk om een gedeelde geschiedenis, met telkens zowel positieve aspecten (contacten, artistieke inspiratie, wederzijdse invloeden) als negatieve (conflicten, grenzen, integratieproblemen).

De expositie leidt de bezoeker langs vier tijdperken en drie erfenissen: de Arabische erfenis, die ons via het middeleeuwse Europa heeft bereikt, de Ottomaanse erfenis, de koloniale erfenis, Europa en de moslims van tegenwoordig.

Het gegidste bezoek gebeurde in “gemengde” groepen. In het begin wat aftastend, maar aan het einde vond iedereen dit experiment geslaagd en zeker voor herhaling vatbaar. Na de rondleiding verlieten de leden de tentoonstelling dan ook met een realistische, maar positieve kijk.